Marmara İletişim Mezunları Derneği
İLMEDİLMEDİLMED
+90 536 410 62 76
bilgi@ilmed.org.tr
Fatih / İstanbul

Dilek Girgin: Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını

Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını: Yabancı gezginler 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı toplumu ile yakından ilgilenmişler sonra da izlenimlerini kaleme almışlardır. Bu izlenimler eksikliklerine abartılı yanlarına karşın resmi tarihin dışında kalan gerçek yaşamı günümüze taşımaları açısından önemlidir. Ekrem Işın bu yaklaşımı şöyle özetler:

“Batılı yazarlar Türk kadınının modernleşme serüvenini yakından izlemişler fakat onun gündelik hayat içindeki konumunu hep yanlış noktalarda aramışlardır. Fransız devriminin etkisiyle yetişmiş bir Avrupalı için Bastil’e yürüyen sokaktaki kadın özgürlük sembolüydü. 1806’da İstanbul’a gelen Chateaubriand bu yüzden sokakta kadına rastlayamayınca Batı dünyasını yüzyıllarca meşgul eden harem efsanesini yeniden körüklemiştir. Bu efsane bütün bir 19. yüzyılı kaplar. Nitekim 1921’de Vakaresko adlı kadın yazar Cemiyet-i Akram’da Osmanlı hareminin bir kurul tarafından denetlenmesini teklif eder. Amaç kadını uygarlık adına esaretten kurtarmaktır. Oysa Chateaubriand’ın 1806’da sokakta bulamadığı Türk kadını gerçekten haremde; fakat 1921’de Vakaresko’nun denetlenmesini istediği yerde değil Darülbedayi sahnesindeydi…”

Dilek Girgin kitabı Burçak Evren’le birlikte kaleme aldı ve eser 1996 yılında Milliyet Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Yorum Yap