Marmara İletişim Mezunları Derneği
İLMEDİLMEDİLMED
+90 536 410 62 76
bilgi@ilmed.org.tr
Fatih / İstanbul

Fakülte Tarihçesi

Kaynaklara göre lise öğretmeni Müderris Fehmi Yahya Tuna tarafından Vezneciler Letafet Apartmanı’nda 1948’de açılan ilk gazetecilik okulu, ertesi yıl Fatih Mıhçılar Caddesi’nde bir binaya taşınarak 1953’e kadar “İstanbul Gazetecilik Okulu” adıyla orta dereceli bir meslek okulu olarak faaliyet sürdürmüştür.

Lise mezunları için bir yıl, Sanat Okulu mezunları için iki yıllık eğitim uygulanan okul, 1953’te Fındıkzade Molla Gürani Caddesi 22 numarada bulunan ve mülkiyeti Fehmi Yahya Tuna’ya ait olan binaya geçer.

Okul o tarihten itibaren eğitimini iki bölümlü olarak sürdürür. Buna göre birinci bölüm, ortaokula dayalı lise seviyesinde üç yıllık bir eğitim verir. İkinci bölüm ise lise mezunlarına bir yıllık mesleki eğitim vererek bir nevi “Yüksek Kısım” olarak hizmet verir.  Ayrıca Yüksek Kısım’dan mezun olabilmek için basın organlarında 70 gün staj yapma mecburiyeti ve hocaların gözetiminde dersleriyle ilgili bir de tez hazırlama zorunluluğu vardır.

Eğitim vermeye 1962-63 öğretim yılına kadar böyle devam eden İstanbul Gazetecilik Okulu, 1963’te faaliyetine son verir. Üç yıl sonra yine aynı binada ve aynı yöneticiler tarafından bu defa İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu adıyla faaliyete başlar. 1966-67 yılında başlayan bu dönemde okula sadece lise mezunları alınır ve eğitim süresi iki yıldır. 

Gece bölümü açma zorunluluğu nedeniyle Talim Terbiye Kurulu kararıyla gece bölümü açılır fakat üç yıllık bir eğitim vermesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca okulu bitirenlerin basın organlarında 30 gün staj yapması mezuniyet için gereklidir.

1969-70 öğretim yılında gece gündüz bölümleri eşit süreye getirilir. İkisi de üç yıl eğitim almaya başlar. 1971 yılında ise Özel Yüksek Okulların varlığını Anayasaya aykırı bulan Anayasa Mahkemesi kararı üzerine okul, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanır.

1973 Kasım’ında adı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu olarak değiştirilir ve öğretim dört yıla çıkarılır. 1979’a gelindiğinde ise okulun Marmara Üniversitesi’ne bağlanması  benimsenir. 20 Temmuz 1982 tarihli bir kararname ile adı Basın Yayın Yüksek Okulu yapılarak Marmara Üniversitesi’ne bağlanır.

Fakültemiz, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 Temmuz 1992 tarihli ve 3837 sayılı yasa ile de Basın Yayın Yüksek Okulları İletişim Fakültelerine dönüştürülür.

Vezneciler’de başlayan tarihsel macerası Fındıkzade ile devam eden ve Fındıkzade’deki binanın bir siyasal saldırı ile yakılması sonucunda eğitimine uzun süre ara veren okul, öğrenci derneğinin Dolapdere’de bulduğu binaya taşınır. 1979-80 eğitim yılına Dolapdere’de başlayan okul, 1990’ların ilk yarısında bu defa Nişantaşı’nda Eczacılık Fakültesi’nden boşalan yere geçer.

Yükseköğretim Kurulunun 24/06/1993 tarihli toplantısında aldığı kararla Bölümler ve Ana Bilim Dalları şu andaki şekliyle oluşturulmuştur.

 

  • Gazetecilik
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Radyo-Televizyon ve Sinema

 

Radyo-Televizyon ve Sinema

2018, Nişantaşı’ndaki son yılıdır. 2019’da Bahçelievler’deki kampüse bir yıllığına taşınan okul, 2020-21 dönemine Göztepe kampüsünde girer. Önümüzdeki yıllarda ise Küçükyalı’da askerlerden boşalan yeni Marmara Üniversitesi kampüsüne taşınacaktır.

 

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü’nün içerisinde Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın Yayın Tekniği ve Bilişim olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Gazetecilik Bölümü bilginin ve bilgi iletişiminin önemini göz önüne alarak medya ve haber odaklı derslerle eğitim programını oluşturmuştur. Fakültemiz, medya eğitimi, medya okuryazarlığı, medya eleştirisi, medya analizi, haber toplama ve yazma teknikleri gibi genel gazetecilik bilgilerini öğrencilerine kazandırmayı hedeflemiştir.

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün içerisinde Kişilerarası İletişim, Reklamcılık ve Tanıtım, Araştırma Yöntemleri ve Halkla İlişkiler olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır.

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Bölümü gençleri halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan çalışanlar olarak iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo-Televizyon, Sinema, İletişim Bilimleri ve Fotoğrafçılık olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, radyo ve televizyon yayıncılığı ve yapımcılığı ile sinema sektörü için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayarak toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları kavramaya yönelik uzmanlık bilgileri veren iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.