Marmara İletişim Mezunları Derneği
İLMEDİLMEDİLMED
+90 536 410 62 76
bilgi@ilmed.org.tr
Fatih / İstanbul

Mezunların Eserleri

Zafer Özdemir: Televizyon Reklam Filmlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi

Televizyon Reklam Filmlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Geleneksel mecralar arasında televizyon reklamları, dünyada ve Türkiye’de halen en çok görüntülenen ve hedef kitleleri satın alma davranışına yönlendiren reklamlardır. Etkili bir stratejinin ve programlı bir kampanyanın sürdürülebilmesinde etkin rol oynayan televizyon, hazırlanan reklamların geniş bir kitleye ulaşması ve mesajın anlaşılır biçimde kodlanabilmesi açısından…
Devamını Oku

Şeyda Taluk: Seçim Nasıl Kazanılır?

Seçim Nasıl Kazanılır?: Seçmenler kime, neden oy verir? Seçilmek isteyen oyunu almak istediği seçmenlere ne söylemeli? Siyaset ve iletişimin ilişkisi kısaca budur. Ancak basit görünen, çok zor bir problemdir. Seçim süreci ve kampanyalar, seçmenler ile seçilenin iletişiminin doruk noktasıdır. Bu önemli iletişim süreci, iletişim teknolojisinin de gelişmesiyle, artık bilimsel yöntemlerle…
Devamını Oku

Şevki Ömeroğlu: Sınırda Yaşamak

Sınırda Yaşamak: Şevki Ömeroğlu, Vefa Lisesi’nden mezun olduktan sonra gazetecilik yüksek okuluna girdi. 70’li yılların ikinci yarısında yükselen antifaşist mücadelede yerini aldı. Tavır Dergisi’nin yazı işleri sorumluluğunu üstlendi. 12 Eylül Darbesi’nden sonra Devrimci Sol davasından tutuklandı. Tahliye olduktan sonra yayıncılık çalışmalarını sürdürdü. Sosyalist Parti sonrasında kuruluş çalışmalarına katıldı. Sonrasında Toplumsal…
Devamını Oku

Recep Yaşar: Türk Basın Tarihi

Yakın dönem Türk Basın Tarihi: Kitapta, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu 17 yılda medya alanında yaşanan gelişmeler irdelenerek basın özgürlüğü konusundaki olaylar değerlendiriliyor. Kitap 2020 yılında Nota Bene Yayınları Yayınevi tarafından yayımlandı. Recep Yaşar, eseri Hıfzı Topuz’la birlikte ele aldı.
Devamını Oku

Rafet Aykut Akay: Siyasal İletişim Danışmanı

Siyasal İletişim Danışmanı: Siyasal iletişim uygulamalarındaki gelişim, toplumların demokrasi yapısındaki gelişime ve kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel bir seyir sunmaktadır. İlk önemli örnekleri ABD’de görülen siyasal iletişimin dünyaya yayılımı ise yine bu ülke önderliğinde gerçekleşmiştir. Siyasal iletişimin ülkemizdeki gelişim seyri, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Batı Avrupa demokrasilerinin aksine yavaş gerçekleşmiştir.…
Devamını Oku

Özden Cankaya: Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi TRT 1927-2000

Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi TRT 1927-2000: Tarihin her döneminde ve her toplumda, yurttaşların, ortak siyasal, toplumsal ve ekonomik konuları tartışabildikleri bir “kamusal alan”ın varlığına gereksinim duyulmuştur. Toplum için önem taşıyan konular, bu kamusal alanlarda özgürce tartışılabilmelidir ki, yurttaşlar konuya ilişkin tüm bilgilere sahip olsunlar ve kanaat oluştursunlar. Ülkemizde tarihsel…
Devamını Oku

Niver Lazoğlu: Kalbim Turkuaz

Kalbim Turkuaz: Yazar okurunu dönemin diliyle, yerel şivesiyle, yaşam kültürüyle merak dolu soruların cevaplarını aramak için farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Yazarın kendi köklerinden bulup romanlaştırdığı bu hikâye aynı topraklarda yaşayanların kardeşliğini ve iç içe geçmişliğini de ortaya koyuyor… Eser 2017 yılında Chiviyazıları Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.  
Devamını Oku

Murat Kaya: Gönülleri Denizde Olanlar

Gönülleri Denizde Olanlar: Bu kitap toplumun muhtelif kesiminden gelmiş çok ayrı kişiliklere ve fikir yapılarına sahip insanların “denizde can kurtarma” gibi yüce bir amaç uğruna girdikleri DAK/SAR çatısı altında denizlerde yaşamış oldukları olayları anlatır. Onlar icabında ailesini ve işini bile düşünmeden en kötü havada ve deniz şartlarında can kurtarmaya gönül…
Devamını Oku

Mehmet Acavit: Varoluştan Ne Anladım?

Varoluştan Ne Anladım?: İnsanlık, varoluşunun gizemini sorguluyor. Sadece kendisini değil birlikte yaşadığı dünyayı, canlıların tümünü kavramaya çalışıyor. Sonra gök kubbeye ve ötesine bakıyor. Sonunun var olup olmadığını göremediği bir gök kubbe ve ötesi duruyor karşısında. Varoluşun merkezinde zannediyor kendisini. Yaşam denizinin içinde sürüklenirken, zerreler âlemini bile zor fark ediyor. Maddenin…
Devamını Oku