Marmara İletişim Mezunları Derneği
İLMEDİLMEDİLMED
+90 536 410 62 76
bilgi@ilmed.org.tr
Fatih / İstanbul

İletişim Hukuku

İletişim Hukuku

 • 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Madde 25-26-28)
 • Basın Kanunu (No 5187)
 • Matbaalar Kanunu (No 5681)
 • Basın İş Kanunu (No 5953)
 • Türk Ceza Kanunu (No 5237)
 • Basın Yoluyla İşlenen Suçlar Kanunu (No 4454)
 • Radyo ve Televizyonların Kuruluş Kanunu (No 6112)
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (No 2954)
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (No 5846)
 • Marka Patent Kanunu (No 8625)
 • Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu (No 1117)
 • Basın İlan Kurumu Kanunu (No 195)
 • BYEGM Teş. Gör. Hak. Kanun Hükmünde Kararname
 • Basın Kartları Yönetmeliği
 • Basın Kartı Beyanname Örneği
 • Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Madde 19)
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 9-10)