Marmara İletişim Mezunları Derneği
İLMEDİLMEDİLMED
+90 536 410 62 76
bilgi@ilmed.org.tr
Fatih / İstanbul

Tuğçe Boran: Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

Ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk hem akademisyenler için hem de işin uygulama tarafında olanlar için oldukça güncel bir konudur. Bu kitabın ortaya çıkması uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar ve özel sektörünün gerçekleştirdiği uygulamaların yakından takibi ile mümkün hale gelmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının taraflarca (akademisyenler, uygulayanlar, projelendirenler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, kamuoyu vb.) anlaşılması ve gereğince, tüm ülkeye yaygın bir şekilde ve birçok alanda uygulanması en büyük dileğimizdir. Toplumsal alanda birçok ihtiyacı olduğuna inandığımız ülkemizde daha fazla kuruma yol gösterebilmek, daha çok kurumsal vatandaşlar olmasını sağlayabilmek bu kitap fikrinin ortaya çıkmasına yol açan ve çalışmaya yönelik motivasyon sağlayan en önemli etken olmuştur. Dileriz bu kitap, kurumsal sosyal sorumluluk alanında referans arayan herkese yol gösterir ve ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının yerleşmesine ve içselleştirilmesine zemin sağlar.

Kitap 2011 yılında Beta Yayınları Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi:

* Pazarlama Kavramının İncelenmesi

* Bütünleşik Pazarlama İletişimi

* Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler Kavramının Tanımlanması

* Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkilerin Gelişim Süreci

* Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkilerin İşlevleri

* Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminin Aşamaları

* Halkla İlişkilerin Pazarlama Ağırlıklı Stratejileri

* Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki

Kitap 2020 yılında Beta Yayınları Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Yorum Yap