Marmara İletişim Mezunları Derneği
İLMEDİLMEDİLMED
+90 536 410 62 76
bilgi@ilmed.org.tr
Fatih / İstanbul

Rafet Aykut Akay: Siyasal İletişim Danışmanı

Siyasal İletişim Danışmanı: Siyasal iletişim uygulamalarındaki gelişim, toplumların demokrasi yapısındaki gelişime ve kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel bir seyir sunmaktadır. İlk önemli örnekleri ABD’de görülen siyasal iletişimin dünyaya yayılımı ise yine bu ülke önderliğinde gerçekleşmiştir.

Siyasal iletişimin ülkemizdeki gelişim seyri, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Batı Avrupa demokrasilerinin aksine yavaş gerçekleşmiştir. Siyasal iletişimin sistemli, sürdürülebilir uygulama örneklerine çok az rastlandığı ülkemizde, bilinen bazı yanlışların yıllarca tekrarı ve beraberinde getirdiği yanlış algılar 2000’li yıllara kadar süregelmiştir.

Tüm bu yanlış algı ve uygulamaların tespit edilerek siyasal iletişimin daha doğru bir çizgide seyretmesi gerektiği fikrinden yola çıkılan bu çalışmada, Siyasal iletişim Danışmanı anlayışı ele alınmıştır. Ülkemiz siyaseti içinde doğru tanımlanamamış, kendine uygun doğru bir alan bulamamış olan siyasal iletişim danışmanı anlayışı, bu çalışma kapsamında ele alınmış ve öne sürülen fikirleri güçlendirmek amacıyla Türkiye’den alanlarında uzman olan farklı isimlerin görüşleriyle daha doğru tanımlanmaya ve bu doğrultuda da daha uygun bir konuma kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Kitap 2012 yılında Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Yorum Yap