Marmara İletişim Mezunları Derneği
İLMEDİLMEDİLMED
+90 536 410 62 76
bilgi@ilmed.org.tr
Fatih / İstanbul

Mete Çubukçu: Ortadoğu’nun Yeniden İşgali / Bizim Filistin / Ateş Altında Gazetecilik

Ortadoğu’nun Yeniden İşgali:

Yeni bir çağın eşiğinde olduğumuz söyleniyor. Toplumsal ve ekonomik örgütlerin egemen yapılarında çığır açan bir değişim; birbirleriyle ilişkili uygulamaların ve süreçlerin küreselleşmesi; dünyayı sorgularken ve çözümlerken kullanılan yeni biçimler, bu çağın en ayırt edici özellikleri olarak sıralanıyor.

50”li yılların sonunda, bazı sosyologlar (C.W. Mills ve Daniel Bell gibi) modern çağın sona erdiğini, yeniçağın postmodern, postendüstriyel, postkapitalist olacağını yazdı. Anladıkları ve anlamlandırdıkları hali ile modern çağın temelinde, aydınlanma arayışı, ekonomik faaliyetleri yöneten kuralların bilimsel analizi, insanların var olan potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, mükemmel olmasa da daha iyi bir toplum yapısı vardı. Böyle bir kalkınma; ya bir sürecin sonucu olarak görülüyordu. Bu durumda anlaşılabilen ve değiştirilebilen ama denetim altına alınamayan güçlere bağlanıyordu. Ya da bir projenin sonucu olarak kabul ediliyordu, bu durumda da gerçekleşmesi özgürlük, akıl, eşitlik gibi evrensel ideallere dayanan uygun eylemler ve akılcı ilkelerle mümkündü. Ekonomik gelişme, toplumsal adalet ve demokrasi, modern toplum ve bu toplumun ortaya çıkışında yer alan özgürleştirici sürecin üç önemli boyutunu oluşturuyordu. Tasarlandığı gibi modernleşme, bunların önündeki engelleri aşmak için devam eden bir süreci ya da mücadeleyi gerektiriyordu.

Eser 2006 yılında Kalkedon Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

 

Bizim Filistin:

Mete Çubukçu, Filistin’i hiç unutmayanlardan biri. “Hep Filistinlilerden yana oldum.” diye bir televizyon gazetecisi. Türkiye kamuoyunun Ortadoğu sorununu, Filistin dramını izleyebilmesinde bölgeden verdiği haberlerle Çubukçu’nun katkısı çok büyük. Bir gazeteci olarak yıllardır Filistin’le yakından ilgilenmesinin ürünü olan bu kitabında Filistin direnişinin tarihçesini çıkarıyor: Savaşın neden ve nasıl başladığını, nasıl geliştiğini, ardından barışa dair umutları ve nihayet bu umutların günbegün nasıl solduğunu anlatıyor.

Eser 2014 yılında Metis Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

 

Ateş Altında Gazetecilik:

Mete Çubukcu’nun kendi tecrübeleri ve gözlemleri sonucu oluşmuş bir kitap. Savaş muhabirliğinin hangi türlere ayrıldığını, avantaj ve dezavantajlarını ve gazeteciliğin tarafsız ya da taraf olmak zorundalığı anlatılıyor.

Kitap 2005 yılında Metis Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Yorum Yap