Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/index.php on line 16

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50
TGS ve TGC
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/plugins/content/rsform/rsform.php on line 57

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/plugins/content/rsform/rsform.php on line 57

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/config.php on line 11

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/warp.php on line 135

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 35

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 36

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/classes/helper.php on line 31

Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/html/config.php on line 13

TGS ve TGC


Strict Standards: Non-static method Warp::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/html/config.php on line 13
Tgs'nin Tarihçesi    

1
0 Temmuz 1952'de İstanbul Gazeteciler Sendikası adı ile 20 meslekdaşımız tarafından kurulur. Diğer illerde de, bulundukları ilin adıyla kurulan gazeteciler sendikaları, bir süre sonra Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu adıyla bir birlik oluşturur. İstanbul Gazeteciler Sendikası, 1957 yılında Türk-İş'e üye olur. Sendikalar yasasında, milli sendika kurulması olanağını sağlayan değişikliğin yapılmasından sonra, İstanbul Gazeteciler Sendikası'nın 30 Eylül 1963 günü toplanan olağan genel kurulunda sendikanın adı TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI olarak değiştirilir. Önce Bursa Gazeteciler Sendikası TGS'nin şubesi olarak örgütlenir, Eskişehir'de çalışan gazeteciler de Eskişehir Şubesi'ni kurar. Daha sonra Ankara, Adana ve İzmir Gazeteciler Sendikaları da kongrelerini toplayarak, TGS çatısı altına girer. İstanbul Şubesi'nin de göreve başlamasıyla TGS 6 şubeli bir sendika haline dönüşür. Bu şubelerden gelen delegelerin katılımıyla 1. Olağan Genel Kurulu'nu 24-25 Aralık 1965 tarihinde gerçekleştirir. İlk Olağan Genel Kurul'da, TGS'nin Uluslar arası Gazeteciler Federasyonu'na (FIJ-IFJ) üye olması da kabul edilir. Başlangıçta sadece 212 sayılı yasaya tabi olarak çalışan basın mensuplarının üye oldukları TGS, 1969 yılında bütün basın emekçilerini kapsayacak biçimde örgütlenme çalışmalarına  girişir. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi'nin 17 Kasım 1971 günü toplanan genel kurulunda gazete, dergi ve ajans çalışanlarının tümünün tek sendika çatısı altında toplanması ilkesi kabul edilir. Kararı izleyen günlerde, Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikası yöneticileri ile temasa geçilerek görüşmeler sonunda 22 Aralık 1971 tarihinde ''kafa ve kasa birliği'' ilkesini yaşama geçirecek protokol imzalanır. TTGS yönetimi, imzalanan protokolü 26 Aralık 1971 günü toplanan genel kurullarının onayına sunar. Birleşme ilkelerinin, genel kurulun büyük bir çoğunluğuyla onaylanmasıyla da TTGS, sendikaya katılır. Gazete, dergi ve ajanslar dışındaki matbaa işyerlerini de kapsayan bir örgütlenme düzenine giren TGS, 7 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Yasası ve bu yasaya göre hazırlanan İşkolları Tüzüğü nedeniyle yalnızca gazete, dergi ve ajans işyerlerinde örgütlenme konusunda yetkili olur, matbaa işyerleri 27 Numaralı Gazetecilik İşkolu dışında kalır. 1 Nisan 1995 tarihinde toplanan TGS Olağanüstü Genel Kurulu'nda, radyo ve televizyonların haber birimlerinde çalışanların da sendika üyesi olabilmeleri için ana tüzükte değişiklik yapılır. Bu değişiklikten sonra, TGS Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak, özel radyo ve televizyon çalışanlarının 27 numaralı Gazetecilik İşkolu'na dahil edilmesini ister. Resmi Gazete'nin 10 Nisan 1996 tarihli sayısında yayımlanan tüzük değişikliği ile sendikanın örgütlenme alanı genişletilir. (http://www.tgs.org.tr)


Tgc'nin Tarihçesi   
 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 10 Haziran 1946'da Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler tarafından kurulur.

Sedat Simavi Cemiyetin ilk seçilmiş başkanıdır. Onu Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Nezih Demirkent, Necmi Tanyolaç ve Nail Güreli izler.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin amacı gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; herkesin bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı olan iletişim ve düşünce özgürlüğünü sağlamak, gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle ilerletmek ve yüceltmektir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin iki tür üyesi vardır. Onursal üyeler ve sayıları 4 bini bulan asıl üyeler.

Yazılı veya görsel basında 212 sayılı yasayla değişen 5953 sayılı yasa hükümlerine göre sözleşmeli çalışmak ve en az iki yıl meslek kıdemi bulunmak veya Sarı Basın Kartı taşımak asıl üye olabilmenin ön koşuludur.

Yönetimler iki yılda bir yapılan genel kurulda gizli oylama sonucu en çok oy alan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu 11 kişidir.

Cağaloğlu’nda kendi mülkü olan binada faaliyet gösteren TGC’nin, Divanyolu’ndaki Basın Müzesi İstanbul Belediyesi’nden kiralıktır. Bina, bu alanda dünyada sayısı az olan müzelerden biri olarak hizmet vermektedir. Basın Müzesi’nin kongre ve basın toplantıları için yararlanılabilen iki salonu bulunmaktadır. Müzenin altı salonu bulunan galerisinde belli periyodlarla sergi açılmakta, kitaplığında 25 bin dolayında eski ve yeni yazılı kitap bulunmaktadır. Bunlardan üç bini iletişim alanını kapsayan yayınlardır. Araştırmacılar, çalışma odasında, gazete koleksiyonları ve diğer yayınlardan yararlanma olanağı bulmaktadır.

Cemiyet, bugüne dek hem meslektaşların, hem de iletişim öğrencilerinin yararına sunulan 57 kitap yayımlanmıştır. Ayrıca yürüttüğü bir kampanya ile Sefaköy’de, kendi adını taşıyan 18 derslikli bir ilköğretim okulu kurmuştur.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti merkez binasında düzenli biçimde meslek içi eğitim seminerleri gerçekleştirmektedir. 1997 itibariyle Anadolu’nun çeşitli kentlerinde gazete, televizyon, radyo elemanları ile yöredeki Cemiyet üyelerine yönelik seminerler yapar ve bu faaliyeti 23 kitaptan oluşan bir dizide toplar.

Cemiyetin, fiyatını simit'e endekslediği günlük bir gazetesi de bulunmaktadır. Gazete 4 bin dolayında basılmakta ve dağıtım ağı üzerinden bayilere verilmektedir. Bir sivil toplum yayını kimliği taşımasına özen gösterilen gazete sadece pazar günleri yayınlanmamaktadır.

TGC’de, yönetim kuruluna bağlı olarak Temsilciler Komitesi, Tesisler Komitesi, Meslek İlkeleri İzleme Komitesi çalışmaktadır.

Yine bünye dahilinde kurulan Basın Senatosu ise "Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi" çerçevesinde medyadaki yayınları izlemektedir.

Üyelerin yararlandığı ve Haseki Hastanesi’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda faaliyet gösteren bir Basın Dispanseri bulunmaktadır. İşletmesi Sağlık Bakanlığı’na devredilen TGC Huzurevi de Darıca’da faaliyetini sürdürmektedir. Cemiyet, emekli üyelerine “Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı” aracılığıyla yılda iki kez, miktarı yönetim kurulunca belirlenen “emeklilik ödentisi” yapmaktadır. Aynı zamanda hasta ve yoksul üyelerinin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tedavi masraflarına da yönetmeliği çerçevesinde katkıda bulunmaktadır.
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/ilmed/public_html/templates/yoo_enterprise/warp/systems/joomla/helpers/modules.php on line 50